Каталоги і картотеки

Система каталогів і картотек бібліотеки

Зорієнтуватися в бібліотечному фонді читачеві допоможе система каталогів і картотек, які є своєрідним путівником по фондах книгозбірні.

Каталоги і картотеки містять каталожні картки, на які, згідно існуючим правилам бібліографічного опису, занесені основні дані про кожний наявний в бібліотеці документ.

Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фондів, способом групування і формою представлення інформації.

До складу каталогів і картотек бібліотеки входять:

1. Електронний каталог

Електронний каталог вміщує бібліографічні записи на всі види документів, включаючи періодичні видання і статті, видані російською, українською та іншими мовами на різних носіях інформації і за різні хронологічні періоди.
Пошук в електронному каталозі ведеться за різними ознаками: прізвищем автора, назвою видання, ключовими словами, роком видання, іншими ознаками. https://lib.kherson.ua/catalog.htm

У фондах бібліотеки є частина видань, інформація про яких не внесена до електронного каталогу. Для їх пошуку можна скористатися картковими каталогами.

2. Каталоги карткові

Абеткові систематичні карткові каталоги відображають фонди як бібліотеки в цілому, так і окремі фонди відділів-фондоутримувачів за окремою тематикою і видами документів. Каталоги знаходяться у віданні спеціалізованих відділів і розташовані або в Залі каталогів (3 поверх), або в приміщеннях спеціалізованих відділів.

Залежно від способу групування вміщеного матеріалу каталоги бібліотеки розділяються на два види: абетковий, систематичний.

В абеткових каталогах картки розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їх змісту. За допомогою абеткових каталогів можна встановити: чи є в бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

У систематичних каталогах картки згруповані за галузями знань. Кожна група має ділення на певні логічні частини. Користуючись систематичним каталогом, можна добрати літературу з тієї або іншої галузі знань, з окремих проблем і тем. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися абетково-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним "ключем" до систематичних каталогів і картотек.

Читацький абетковий каталог

У каталозі відображається фонд бібліотеки, який включає книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних) українською, російською, кримсько-татарською мовами. У каталозі відображаються документи, хронологічне охоплення яких - з 1925 року.

Абетковий каталог нових надходжень

У каталозі відображається інформація про документи (книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних) українською, російською, кримсько-татарською мовами, які надійшли до бібліотечного фонду за останніх 3 місяці.

Абетковий каталог дореволюційних видань

У каталозі представлена інформація про документи (книги, видання, що продовжуються) російською і українською мовами, видані з 1738 по 1924 рр.

Абетковий каталог електронних ресурсів

Каталог містить інформацію про фонд документів на електронних носіях (українською і російською мовами), виданих в період з 1993 року.

Абетковий каталог назв творів художньої літератури

Каталог включає бібліографічні записи заголовків творів художньої літератури (романи і повісті), опубліковані в книгах і збірках.

Читацький систематичний каталог

Каталог відображає фонд бібліотеки (книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних)) українською, російською і кримсько-татарською мовами. У каталозі відображаються видання з 1925 року. Каталожні картки групуються відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) - для документів, виданих з 1987 р. і таблиць бібліотечної класифікації (ТБК) - для документів, виданих до 1986 р. Картки розташовані в зворотній хронології (картки на нові видання розміщуються попереду).

Систематичний каталог нових надходжень

Каталог містить картки на видання (книги, брошури, видання що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації.

Систематичний каталог електронних ресурсів

У каталозі розміщена інформація про документи на електронних носіях (українською і російською мовами), видані в період з 1993 року.

Абетково-предметний покажчик

До систематичних каталогів ведеться абетково-предметний покажчик. Абетково-предметний покажчик - це абетковий перелік понять (наочних рубрик) і тем, який супроводжується вказівкою класифікаційних індексів (ББК, ТБК), за якими збирається література з певної теми в систематичному каталозі.

Він полегшує пошук документів в систематичних каталогах і картотеках, завдяки тому, що напроти назви поняття (предмету) вказаний класифікаційний індекс, який відображає галузь знань, до якої відноситься питання, що цікавить читача; показує тематичний зв'язок суміжних галузей.